Grupa modlitwy Ojca Pio

Grupa Modlitwy Ojca Pio w Słupsku
przy kościele pw. św. Ottona
Sióstr Klarysek Od Wieczystej Adoracji
Najświętszego Sakramentu


Grupa Modlitwy Ojca Pio w Słupsku powstała 13 lutego 2005 roku według zaleceń statutowych i jest zarejestrowana w Centrum Grup Modlitwy w San Giovanni Rotondo we Włoszech. Posiadamy sztandar podarowany nam przez siostry klaryski od Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu w Słupsku oraz Relikwie Św. Ojca Pio przywiezione przez ks. Zbigniewa Reglińskiego.
Ojciec Pio w swoich konferencjach wygłaszanych do członków Grup Modlitwy zachęcał do świadomego dążenia do doskonałości. Obowiązkiem członków jest, oprócz podporządkowania się radom kierownika duchowego, częste przystępowanie do sakramentów świętych, codzienne rozmyślanie i zgłębianie refleksyjnych tekstów. Ojciec Pio pragnął, aby członkowie Grup Modlitwy rozważali zwłaszcza Mękę Pańską. W swoich radach zawsze podkreślał ogromną siłę uprzejmości, serdeczności i dobroci, zarówno w życiu człowieka jak i społeczeństwa. Nie można być chrześcijaninem nie żyjąc radością i dobrocią. Uczył „swoje dusze”, że nie należy martwić się brakiem wzruszenia serca, emocji, mimo medytacji i pobożnych lektur. Radził : „Bądź spokojny we wszystkim, co odnosi się do twego ducha. Staraj się nieustannie składać Panu w ofierze własne życie i wszystko, co tylko potrafisz znieść i wytrzymać, a Jezus dopełni reszty…” „ Jedni jadą do raju pociągiem, mawiał obrazowo, inni furmanką, a jeszcze inni, zwyczajnie, na piechotę. I wiedz o tym, uspokajał penitentów, żalących się, że czynią nikłe postępy na drodze doskonalenia wewnętrznego, że właśnie ci ostatni mają najwięcej zasług.”.
Celem Grup Modlitwy, wyznaczonym przez św. Ojca Pio, jest opasanie całego świata łańcuchem, żywym różańcem modlitwy i odnowienie życia chrześcijańskiego. Jedynym zobowiązaniem członków Grup jest gromadzenie się przynajmniej raz w miesiącu, na wspólnej modlitwie pod kierownictwem kapłana oraz zapraszanie do udziału w tej modlitwie przyjaciół i znajomych.
Ojciec Pio często powtarzał do Grup Modlitwy słowa:”Jeśli jesteście moimi dziećmi, módlcie się co wieczór w gronie rodzinnym. Odmawiajcie święty różaniec ku czci Madonny. Raz na tydzień, a przynajmniej raz na miesiąc gromadźcie się w kościele parafialnym, odmawiajcie różaniec, uczestniczcie pobożnie we Mszy świętej, słuchajcie , rozważajcie Słowo Boże żyjcie Nim; wspólnie przystępujcie do Komunii św.; adorujcie, jeśli to możliwe, choć przez godzinę Jezusa w Najświętszym Sakramencie”.

Zapraszamy na nasze spotkania modlitewne:
– w każdą trzecią niedzielę miesiąca Msza Święta o godz. 10,oo, a po Mszy św. spotkanie modlitewno-formacyjne
– każdego 23 dnia miesiąca Msza Św. w intencji podziękowań i próśb zanoszonych do Boga przez pośrednictwo Świętego Ojca Pio
– osobiste adoracje Jezusa w Najświętszym Sakramencie w kościele pw. św. Ottona

animator Grupy Modlitwy – Maria Czomber