Franciszkański Zakon Świeckich

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
W Słupsku od 75. lat
20 czerwca 1948 - 20 czerwca 2023
Zapraszamy do kościoła pw. św. Ottona na spotkania w drugą niedzielę każdego miesiąca
Previous
Next

Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca.
Daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję
i miłość doskonałą,
jak również zdolność jasnego odczuwania i poznawania,
abym mógł wypełnić Twoją świętą nieomylną wolę. Amen.
św. Franciszek

 W dzisiejszym świecie coraz trudniej o przyjaźń, szczerość intencji czy zrozumienie. Samotność i brak wsparcia stają się męczące szczególnie dla kogoś, kto szuka prawdy albo pragnie wzmocnić wiarę w Boga. Proponujemy wkroczenie na taką drogę, na której towarzyszem jest sam Bóg – przeszło nią wielu świętych i błogosławionych…

  1. Kilka słów o nas
  2. Formacja
  3. Spotkania FZŚ w Słupsku
  4. Działalność FZŚ w Słupsku
  5. Kontakt z nami
  6. Droga życia św. Franciszka
  7. Modlitwy franciszkańskie
  8. Galeria zdjęć

Kilka słów o nas

 Wiele osób zadaje sobie być może pytanie, co to jest Franciszkański Zakon Świeckich. Odpowiedzieć na nie można na wiele sposobów.
Po pierwsze, jest to trzeci zakon, który założył św. Franciszek, ale wyjątkowy, bo przeznaczony dla tych, co pragną służyć Bogu i jednocześnie żyć w świecie, być bliżej Kościoła i zarazem wykonywać swoje obowiązki zawodowe, mając własne rodziny, żonę, męża, dzieci lub żyjąc samotnie.
Po drugie, jest to franciszkańska droga życia dla ludzi, którzy chcą być we wspólnocie sióstr i braci wspierających się w modlitwie, rozwijać swoją duchowość w kierunku dobra i pokoju, pokuty i miłosierdzia, radości, pokory i miłości bliźniego. Warto wskazać, że na tę drogę wstąpiło wiele osób duchownych, np. papież Jan XXIII, kardynał Alojzije Stepinac, arcybiskup Zagrzebia czy bł. kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski.
Po trzecie, jest to powołanie, które można wyrazić słowami: żyć Ewangelią, idąc za Chrystusem śladami św. Franciszka z Asyżu. Dzisiaj ten święty znany jest światu przede wszystkim jako patron przyrody, ale poznany bliżej stanie się wielkim osobistym Orędownikiem u Boga, duchowym opiekunem na drodze do Niego i w relacjach z bliźnimi.
Franciszkański Zakon Świeckich to w końcu droga życia w wielkiej przyjaźni z Bogiem, to dążenie do większej jedności z Nim jako miłującym Ojcem.
Franciszkański Zakon Świeckich w Słupsku powstał zaraz po drugiej wojnie światowej – pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 6 czerwca 1948 r., kilkanaście dni później, bo 20 czerwca, otrzymał zatwierdzenie kanoniczne za kapelana ks. Bernarda Wituckiego, który przyjechał do Słupska 24 kwietnia 1948 r.
Od początku nasz zakon był związany z kościołem pw. św. Ottona i zakonem sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Gromadzi osoby w różnym wieku, różnych stanów i zawodów. Wspólną cechą wszystkich jest jeden styl bycia, przepojony łagodnością i dobrocią, radością i chęcią pomocy innym.

http://www.fzspolska.pl/

Formacja

 Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 18 regionów i liczy około 13 tysięcy członków. Nasza wspólnota należy do Regionu Szczecińskiego.
Aby zostać członkiem wspólnoty, należy przejść przez kolejne etapy formacji: okres wprowadzenia (postulat), formację początkową (nowicjat) i formację stałą.
Formacja jest oparta na Słowie Bożym, na nauczaniu Kościoła, Regule i Konstytucjach FZŚ.

Spotkania FZŚ w Słupsku

 Spotkania modlitewno-formacyjne odbywają się w II niedzielę każdego miesiąca w kościele pw. św. Ottona. Rozpoczynają je „Godzinki ku czci św. Franciszka z Asyżu” o godz. 9.30, po nich następuje msza św. w intencji żywych i zmarłych członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a bezpośrednio po niej nauka i modlitwa w kościele, którą prowadzi asystent duchowy wspólnoty. Dalsza część spotkania odbywa się w salce, gdzie rozważamy słowa Ewangelii na dany dzień, wymieniamy się informacjami bieżącymi.
Ponadto w ciągu miesiąca przychodzimy do kościoła pw. św. Ottona:
* na adorację Najświętszego Sakramentu – w pierwszą niedzielę miesiąca,
* na mszę św. i nabożeństwo do św. Franciszka z Asyżu – w poniedziałek na godz. 18.00,
* na wspólną modlitwę różańcową – w środę i czwartek na godz. 17.00,
* na adorację ku czci bł. Anieli Salawy z prośbą o jej kanonizację – 9. dnia każdego miesiąca na godz. 17.00,
* na mszę św. do Miłosierdzia Bożego – trzeci piątek miesiąca na godz. 18.00,
* aby uczcić relikwie św. Jana Pawła II – 16. dnia każdego miesiąca,
* aby uczcić relikwie św. Ojca Pio – 23. dnia każdego miesiąca,
* na nabożeństwo ku czci sł. Bożej Matki Marii od Krzyża Morawskiej z prośbą o jej beatyfikację – 26. dnia każdego miesiąca.
Na spotkania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich może przyjść każdy, kto chce się z nami modlić lub dowiedzieć się czegoś więcej na temat duchowości franciszkańskiej i życia we wspólnocie zakonnej.

Działalność FZŚ w SłupskU

 

 Franciszkański Zakon Świeckich w Słupsku działa przy klasztorze franciszkańskim sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji. Można powiedzieć, że jego aktywność jest związana z liturgicznym życiem tego kościoła. Oznacza to m.in., że uroczyście obchodzimy odpust Porcjunkuli i odpust św. Ottona, co roku reprezentujemy ten kościół w czasie procesji Bożego Ciała, która przemieszcza się ulicami Słupska, adorujemy Przenajświętszy Sakrament.
Co roku organizujemy pielgrzymki, w których uczestniczą mieszkańcy Słupska, m.in. w Wielkim Poście na nabożeństwo Drogi Krzyżowej do pobliskich miejscowości, w pierwszą niedzielę lipca na Odpust Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Duszy i Ciele do Wejherowa, w lipcu na Ogólnopolską Pielgrzymkę FZŚ na Jasną Górę.
Nasze powołanie realizujemy zgodnie z duchem św. Franciszka, który w ubogich i chorych widział Jezusa Chrystusa. Jako jego dzieci duchowe odwiedzamy chorych członków naszej wspólnoty i modlimy się za nich, wspomagamy potrzebujących.

Kontakt z nami

 

Franciszkański Zakon Świeckich w Słupsku, ul. św. Ojca Pio 2, 76–200 Słupsk
www.slupsk.klaryski.org
tel.: s. przełożona – 660 670 567

Droga życia św. Franciszka

1181 (lub 1182)    –    w Asyżu przyszedł na świat
1202 (listopad)    –    dostał się do niewoli w czasie wojny między Perugią a Asyżem i został uprowadzony do Perugii
1203        –    został zwolniony z więzienia i chory wrócił do Asyżu
1204        –    przechodził chorobę i rekonwalescencję
1205 (wiosna)    –    wyruszył na wyprawę krzyżową; w Spoleto w czasie snu otrzymał polecenie powrotu do Asyżu; początek nawrócenia
1205 (lato)    –    uczestniczył w święcie asyskiej młodzieży i został obwołany „królem młodzieży asyskiej”; spotkanie z trędowatym
1205 (koniec roku)–    w czasie modlitwy w kościele św. Damiana usłyszał głos Chrystusa, który powiedział mu: „Franciszku, idź i odnów mój dom, bo popada w ruinę”; sprzedał kilka sztuk sukna, pieniądze ofiarował kapelanowi kościoła św. Damiana, który ich nie przyjął
1206 (wiosna)    –    przed biskupem Asyżu wyrzekł się wszystkich dóbr; udał się do Gubbio, by pielęgnować trędowatych
1206 (lipiec)    –    wrócił do Asyżu, przywdział szaty pustelnika i rozpoczął naprawianie kościoła św. Damiana
1208 (24 lutego) –    w czasie mszy św. w kościele Matki Bożej Anielskiej w Porcjunkuli odkrył swoje powołanie do życia ewangelicznego w całkowitym ubóstwie; zmienił strój i zaczął wzywać ludzi do nawrócenia
1208 (16 kwietnia) –    dołączyli do niego pierwsi towarzysze: Bernard Quintavalle i Piotr Cattani
1208 (23 kwietnia)–    dołączył brat Idzi
1208 (lato)    –    odbył pierwszą misję kaznodziejską poza granicami Umbrii
1208 (druga połowa) –    dwie kolejne misje i powołanie czterech braci
1209 (początek)    –    powrócił z misji do Porcjunkuli; dołączyli kolejni czterej bracia
1209 (wiosna)    –    powstanie Zakonu: napisał krótką regułę na podstawie tekstu Ewangelii i udał się do Rzymu z 11 braćmi; papież Innocenty III ustnie ją zatwierdził; po powrocie bracia osiedlili się w Porcjunkuli
1211 (lato)    –    podjął wyprawę misyjną do Syrii
1212 (18/19 marca) –    przekazał habit św. Klarze (Niedziela Palmowa) – powstanie Zakonu Ubogich Pań
1213        –    założył pustelnię na górze Alwerni
1215 (listopad)    –    wziął udział w IV Soborze Laterańskim
1217 (5 maja)    –    decyzja kapituły generalnej o wysłaniu misjonarzy do Syrii i Tunezji
1219 (koniec czerwca)–    odbył podróż z Ankony do Egiptu i Syrii
1220        –    męczeństwo pięciu braci w Maroku; odbył podróż do Palestyny
1220 (lato)    –    powrócił do Asyżu, przekazał obowiązek przełożonego generalnego Piotrowi Cattani
1221        –    przekazanie obowiązku przełożonego generalnego bratu Eliaszowi
1221 (30 maja)    –    kapituła generalna w Porcjunkuli (udział ok. 5 tys. braci)
1223        –    odbyła się pierwsza Pasterka przy żłóbku w Boże Narodzenie
1224 (15 sierpnia–29 września)    –    odbył 40-dniowy post na górze Alwerni przed uroczystością św. Michała Archanioła; otrzymał stygmaty
1224–1225 (grudzień–luty)        –    apostołował w Umbrii i Marchii Arkońskiej
1225 (marzec–maj)–    choroba oczu, powstanie Pieśni słonecznej
1225 (lipiec–wrzesień) –    próby uzdrowienia oczu – bez rezultatu
1226 (kwiecień)    –    leczenie w Sienie
1226 (maj–czerwiec) –    podyktował Mały testament w pustelni Le Celle; powrócił do Porcjunkuli
1226 (lipiec–sierpień) –  przebywał w górskiej miejscowości Bagnara
1226 (sierpień/wrzesień) –  powrócił do Asyżu, gościł w domu biskupa, przeniesiono go do Porcjunkuli
1226 (3 października) –    śmierć
1226 (4 października) –    pogrzeb w kościele św. Jerzego w Asyżu
1228 (16 lipca)    –    kanonizacja (papież Grzegorz IX)
1230        –    uroczyste przeniesienie ciała św. Franciszka do nowej bazyliki zbudowanej na jego cześć
1939        –    papież Pius XII ogłosił św. Franciszka głównym patronem Włoch
1980        –    papież Jan Paweł II ustanowił św. Franciszka patronem ekologów


Modlitwy franciszkańskie

Oficjum franciszkańskie
1. Panie Jezu Chryste, który z miłości ustanowiłeś dla nas Przenajświętszy Sakrament Ołtarza, zmiłuj się nade mną i pozwól, bym zawsze czystą i oddaną Tobie duszą uczestniczył(a) w Twojej Najświętszej Ofierze i pobożnie przystępował(a) do Twojego stołu.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
2. Panie Jezu Chryste, który w Ogrójcu modliłeś się za nas do Ojca Niebieskiego i omdlewałeś z boleści i smutku, daj mi moc i pokój ducha w chwilach zwątpienia.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
3. Panie Jezu Chryste, w krwawym konaniu przez Anioła pocieszony, wzmocnij mnie w cierpieniach tego doczesnego życia.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
4. Panie Jezu Chryste, przez Judasza sprzedany, pocałunkiem zdradzony i na męki okrutne wydany, zmiłuj się nade mną i wybaw mnie od fałszywych ludzi oraz naucz mnie, jak przebaczać bliźnim.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
5. Panie Jezu Chryste, fałszywie oskarżony, policzkowany i znieważany, zmiłuj się nade mną, a od posądzeń i obmów zachowaj mnie Panie i daj mi cierpliwość we wszystkich przeciwnościach.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
6. Panie Jezu Chryste, zasmucony załamaniem się Piotra i przebaczający mu, gdy pokutował, daj mi łaskę, bym nigdy nie odstępował(a) od Ciebie i nie wstydził(a) się służenia Tobie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
7. Panie Jezu Chryste, wydany na sąd Piłatowi i milczący wobec fałszywych oskarżeń, zmiłuj się nade mną i daj mi łaskę, abym w milczeniu przyjmował(a) wszelkie upokorzenia.
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Chwała Ojcu…
8. Panie Jezu Chryste, z szat obnażony, do słupa przywiązany, biczowany, cierniem ukoronowany i na śmierć skazany, zmiłuj się nade mną i uchroń mnie od złośliwych języków, od pokus cielesnych i myśli pysznych.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
9. Panie Jezu Chryste, upadający pod ciężarem krzyża, zmiłuj się nade mną, pomóż mi dźwigać swój własny krzyż i zachowaj mnie od upadków.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
10. Panie Jezu Chryste, z szat obnażony, do krzyża przybity, zawieszony między łotrami, w ręce Ojca oddający swego ducha, zmiłuj się nad konającymi i nade mną w godzinie mojej śmierci.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
11. Panie Jezu Chryste, po śmierci włócznią przebity, z krzyża zdjęty i na łonie Najboleśniejszej Matki złożony, zmiłuj się nade mną i daj mi łaskę umierania w obecności Twojej Matki.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
12. Panie Jezu Chryste, w grobie złożony przez Najboleśniejszą Matkę Twoją i najwierniejszych przyjaciół, po trzech dniach zmartwychwstały, zmiłuj się nad moimi rodzicami, braćmi i siostrami, krewnymi, przyjaciółmi, daj im zmartwychwstanie w Tobie.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy
Bądź pozdrowiona, Pani, święta Królowo,
święta Boża Rodzicielko, Maryjo,
która jesteś Dziewicą, uczynioną Kościołem
i wybraną przez najświętszego Ojca z nieba,
Ciebie On uświęcił z najświętszym, umiłowanym Synem swoim
i Duchem Świętym, Pocieszycielem,
w Tobie była i jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.

Bądź pozdrowiona, Pałacu Jego,
Bądź pozdrowiona, Przybytku Jego,
Bądź pozdrowiona, Domu Jego.

Bądź pozdrowiona, Szato Jego,
Bądź pozdrowiona, Służebnico Jego,
Bądź pozdrowiona, Matko Jego.

I wy wszystkie święte cnoty,
które Duch Święty
swą łaską i oświeceniem
wlewa w serca wiernych,
abyście z niewiernych
uczyniły wiernych Bogu.

Uwielbienie Boga Najwyższego
Ty jesteś Święty Pan Bóg jedyny,
który czynisz cuda.
Ty jesteś wielki,
Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki,
Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym.
Ojcze święty,
Królu nieba i ziemi.
Ty jesteś w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami,
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy.
Ty jesteś miłością, kochaniem;
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,
Ty jesteś cierpliwością,
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś bezpieczeństwem,
Ty jesteś ukojeniem,
Ty jesteś radością,
Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,
Ty jesteś sprawiedliwością,
Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś opiekunem,
Ty jesteś stróżem i obrońcą naszym;
Ty jesteś mocą,
Ty jesteś orzeźwieniem,
Ty jesteś nadzieją naszą,
Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś miłością naszą,
Ty jesteś całą słodyczą naszą,
Ty jesteś wiecznym życiem naszym:
Wielkim i przedziwnym Panem,
Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.

Pieśń słoneczna
Najwyższy, wszechmocny i dobry Panie,
Tobie sława,
chwała i cześć,
i wszelkie błogosławieństwo.
Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją
i żaden człowiek nie jest godny
wymówić Twego Imienia.
Pochwalony bądź, Panie mój,
ze wszystkimi Twymi stworzeniami,
szczególnie z panem bratem słońcem,
przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz.
i ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem:
Twoim, Najwyższy jest wyobrażeniem.
Pochwalony bądź, Panie mój,
Przez brata księżyc i gwiazdy,
ukształtowałeś je na niebie jasne
i cenne, i piękne.
Pochwalony bądź, Panie mój,
Przez brata wiatr i przez powietrze,
i chmury, i pogodę, i każdy czas,
przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę wodę,
która jest bardzo pożyteczna i pokorna,
i cenna, i czysta.
Pochwalony bądź, Panie mój,
Przez brata ogień,
którym rozświetlasz noc:
i on jest piękny, i radosny,
i krzepki, i mocny.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez siostrę naszą matkę ziemię,
która nas żywi i chowa,
wydaje różne owoce
z barwnymi kwiatami i trawami.
Pochwalony bądź, Panie mój,
przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości
i znoszą słabości i prześladowania.
Błogosławieni, ci,
którzy je zniosą w pokoju,
ponieważ przez Ciebie, Najwyższy,
będą uwieńczeni.
Pochwalony bądź, Panie mój,
Przez naszą siostrę, śmierć cielesną,
której żaden człowiek żywy uniknąć nie może.
Biada tym,
którzy umierają w grzechach śmiertelnych;
Błogosławieni ci,
których [śmierć] zastanie w Twej najświętszej woli,
albowiem śmierć druga
nie wyrządzi im krzywdy.
Chwalcie i błogosławcie mojego Pana,
i dziękujcie Mu, i służcie
z wielką pokorą.

Pozdrowienie cnót
Bądź pozdrowiona, Królowo Mądrości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą, czystą Prostotą.
Pani święte Ubóstwo, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętą Pokorą.
Pani święta Miłości, Pan niech cię strzeże z twą siostrą, świętym Posłuszeństwem.
Wszystkie najświętsze cnoty, niech was strzeże Pan, od którego się wywodzicie i pochodzicie.
Nie ma w ogóle na całym świecie żadnego człowieka, który mógłby jedną z was posiadać, jeśli wcześniej nie umarłby.
Kto jedną posiada, a innym nie uchybia, posiada wszystkie.
I kto jednej uchybia, żadnej nie posiada i wszystkim uchybia.
I każda zawstydza wady i grzechy.
Święta Mądrość zawstydza szatana i całą jego przewrotność.
Czysta i święta Prostota zawstydza całą mądrość tego świata i mądrość ciała.
Święte Ubóstwo zawstydza pychę i skąpstwo, i troski tego świata.
Święta Pokora zawstydza pychę i wszystkich ludzi, którzy są ze świata,
podobnie i wszystko, co jest ze świata.
Święta Miłość zawstydza wszystkie pokusy diabelskie i cielesne, i wszelką bojaźń cielesną.
Święte Posłuszeństwo zawstydza wszelkie ludzkie i cielesne pożądania,
i utrzymuje ciało w umartwieniu, aby było posłuszne duchowi i aby słuchało swego brata, i czyni człowieka poddanym i uległym wszystkim ludziom,
i nie tylko samym ludziom, lecz także dzikim i okrutnym zwierzętom,
aby mogły z nim czynić, co zechcą, na ile im Pan z wysoka pozwoli.

Modlitwa codziennego ofiarowania
Panie Jezu Chryste, Ty poprzez swoje Boskie Serce, bogate w miłosierdzie, wylałeś na świat cały miłość swego Ojca jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego, racz przyjąć moje modlitwy, prace, radości i cierpienia, złącz je dzisiaj ze swoją Ofiarą Krzyża, obecną w tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata.
W jedności z całym Kościołem i jego Matką, Maryją, przez Jej pośrednictwo, proszę Cię w intencjach, które Ojciec Święty polecił naszym modlitwom.
Udziel mi, Panie Jezu, Ducha Świętego do wiernego w dniu dzisiejszym wypełniania wszystkich dobrych czynów, przygotowanych dla mnie przez Ojca.
Przemień mnie i uczyń apostołem Twego Serca, bym świadczył w Duchu i Prawdzie, że Bóg jest Miłością. Amen.

Modlitwy poranne
Wielbimy Ciebie, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył. Wszystko, co dzisiaj będę czynił, ofiaruję Tobie, łącząc moje uczynki z intencjami Jezusa Zbawiciela i Maryi, Matki Kościoła.
Pragnę przez cały dzień jednoczyć się z Ofiarą Syna Twojego we mszy świętej, by wyrazić Tobie swoje dziękczynienie, uwielbienie, przebłaganie i potrzeby. Pomóż mi wiernie i sumiennie wypełnić wszystkie moje zadania i obowiązki, a przez pójście za wezwaniem Twojego Syna w Ewangelii do mnie skierowanym jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą.
Udziel mi pomocy, bym coraz doskonalej miłował bliźnich, wśród których żyję. Mocno postanawiam nie tylko unikać wszelkiego grzechu, mojej wady…, ale także czynić dobro, naśladując Ciebie przede wszystkim przez służbę bliźniemu. Uprzedzaj więc moje czyny, proszę Cię, Panie, Twoim natchnieniem i wspieraj mnie pomocą, aby wszelka moja praca od Ciebie się zaczynała i tak zaczęta z Tobą się kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś Mario… Wierzę w Boga…
O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Modlitwy wieczorne
Dziękuję Ci, miłosierny Boże, za jeszcze jeden dzień, za możliwość służenia Tobie i bliźnim oraz za inne dobrodziejstwa mi udzielone.
Dzień zbliża się do końca. Ukaż mi, Panie, co mój całodzienny wysiłek wart jest w Twoich oczach.
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca wiernych Twoich i zapal w nich ogień miłości Twojej.
K.: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W.: I odnowisz oblicze ziemi.
K.: Módlmy się: Boże, któryś serce wiernych przez Ducha Świętego oświecił i pouczył, udziel nam łaski, byśmy przez tegoż Ducha do prawdziwej doszli mądrości i pociechy Jego zawsze w radości zażywali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akt skruchy
Wyznaję, że nie zawsze postępowałem, jak należy. Żałuję z głębi serca za grzechy całego życia mego oraz za zaniedbane okazje do dobra. Zasłużyłem z tego powodu na doczesne albo wieczne ukaranie przez Ciebie, sprawiedliwego Boga. Przede wszystkim jednak żałuję dlatego, że obraziłem Ciebie — Dobro Najwyższe. Postanawiam znowu Ciebie nie obrażać, pracować nad umocnieniem świętej spójni istniejącej między Tobą a mną i za przykładem świętego Franciszka służyć innym.
Polecam Ci, Panie, wszystkich ludzi, którzy są mi bliscy. Oddaję Ci w opiekę wszystkich biednych, chorych, skrzywdzonych, samotnych, szukających. Ty jesteś miłością bez końca. Prowadź wszystkich ludzi do jedności wiary.
Pamiętaj także o tych, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy zeszli z tego świata. Przyjmij ich do chwały Twojej.
Pod Twoją obronę…
Jezu, Maryjo, Józefie, Wam oddaję moją duszę i ciało.
Jezu, Maryjo, Józefie, bądźcie przy mnie w ostatniej chwili mego życia.
Jezu, Maryjo, Józefie, niech z myślą o Was przejdę do życia wiecznego.
Święty nasz Ojcze Franciszku, któryś wszystkich serdecznie miłował w Bogu i dla Boga, któryś w dziełach stworzonych widział potęgę Stwórcy, naucz nas trwać w Bożej obecności.
Aniele Stróżu, mój dobry opiekunie, strzeż mnie tej nocy, bym jutro znowu mógł z Tobą wysławiać Trójcę Przenajświętszą.
Przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, za wstawiennictwem błogosławionej Dziewicy Maryi, błogosławionego Ojca Franciszka i wszystkich Świętych, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego: Ojca i Syna, i Ducha Świętego — niech zstąpi na mnie i pozostanie na zawsze. Amen.

Błogosławieństwo dla brata Leona
Niech ci Pan błogosławi i niech cię strzeże;
niech ci ukaże oblicze swoje i zmiłuje się nad tobą.
Niech zwróci oblicze swoje ku tobie
i niech cię obdarzy pokojem.

Litania do św. Franciszka
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże                – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże            – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże                – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże            – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta         – módl się za nami.
Święty Franciszku, światło włoskiej ziemi    – módl się za nami.
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej        – módl się za nami.
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa    – módl się za nami.
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej – módl się za nami.
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych    – módl się za nami.
Święty Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony – módl się za nami.
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony – módl się za nami.
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą    – módl się za nami.
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony – módl się za nami.
Święty Franciszku, miłujący pokorę        – módl się za nami.
Święty Franciszku, wzorze pokuty        – módl się za nami.
Święty Franciszku, przykładzie posłuszeństwa    – módl się za nami.
Święty Franciszku, krysztale czystości        – módl się za nami.
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący    – módl się za nami.
Święty Franciszku, patriarcho ubogich        – módl się za nami.
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych – módl się za nami.
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów    – módl się za nami.
Święty Franciszku, heroldzie Wielkiego Króla    – módl się za nami.
Święty Franciszku, pogromco szatana        – módl się za nami.
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego    – módl się za nami.
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej    – módl się za nami.
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro – módl się za nami.
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata    – módl się za nami.
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich – módl się za nami.
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących     – módl się za nami.
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy    – módl się za nami.
Święty Franciszku, wielki orędowniku u Boga    – módl się za nami.
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze        – módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata    – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata    – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata    – zmiłuj się nad nami.
V. Módl się za nami, święty Ojcze Franciszku.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się: Boże, któryś ukazał nam wspaniały wzór życia i świętości w osobie Twego Sługi Serafickiego, Franciszka, daj nam, prosimy, łaskę Twoją, abyśmy za jego wstawiennictwem i przykładem przez stałe nawracanie się i czyny pokuty umacniali się w Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Opracowanie: Franciszkański Zakon Świeckich w Słupsku, ul. Ojca Pio 2, 76–200 Słupsk.