Z okazji przeżywanego przez nas w 2022 roku jubileuszu 75-lecia słupskiego klasztoru, wydałyśmy okolicznościową publikację. Celem książki „Wszystko dla Jezusa-Hostii. 75 lat Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Słupsku” jest przybliżenie historii tego miejsca oraz osób go tworzących. Książka przybliża także tradycje i zwyczaje klasztorne, przedstawia różne anegdoty oraz liczne fotografie. Publikacja – wydana
w Wydawnictwie Niepokalanów – powstała przy wsparciu Urząd
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz licznych Przyjaciół Wspólnoty.

Książkę można nabyć w klasztorze.

W 2012 roku, kiedy świętowałyśmy 800-lecie założenia Zakonu św. Klary, wydane zostały wspomnienia zmarłej 4 lipca 2010 r. s. M. Faustyny od Miłosierdzia Bożego (Genowefy Świokło). Siostra pochodziła z okolic Grodna, przeszła katorgę Syberii, podróż powrotną do Polski, by w końcu spocząć jako gorliwa adoratorka Najświętszego Sakramentu u stóp swego boskiego Oblubieńca w słupskim klasztorze. Represjonowana po wojnie przez NKWD 10 stycznia 1948 r. została osadzona w więzieniu w Grodnie za dostarczanie żywności oddziałom Armii Krajowej, które ukrywały się w lasach, w okolicach Grodna. 15 marca 1948 r. na podstawie wyroku Sądu Wojennego skazana na 25 lat zesłania do łagrów. Najpierw przebywała w więzieniu przejściowym w Orszy, potem w miejscowości Spask-Pietropawłowsk. Z łagrów zwolniona po ponad ośmiu latach 9 kwietnia 1956 r., jednak dokumenty potrzebne na powrót do Ojczyzny otrzymała dopiero 6 sierpnia 1956 r. Będąc na Syberii, Genowefa pomagała w przenoszeniu i przechowywaniu Najświętszego Sakramentu. W swoich wspomnieniach, Siostra opowiada także o wielkiej radości, że w końcu, po tylu latach mogła zrealizować pragnienie oddania się Bogu w życiu zakonnym.

Książka dostępna w klasztorze.