Jak zostać klaryską od wieczystej adoracji?

 

Powołanie

Powołanie do życia konsekrowanego jest darem Ducha Świętego danym Kościołowi. Pan w swej łaskawości wzywa niektórych spośród Ludu Bożego do życia według rad ewangelicznych, kierując do nich zaproszenie: ”Pójdź za Mną”

                            Reguła nowicjalna Zakonu Klarysek od Wieczystej Adoracji

 

Powołanie zakonne to marzenie Boga, które dotyczy wybranej osoby. To wielka łaska i tajemnica ponieważ każde powołanie rodzi się w sercu Boga. Ten dar jest zaproszeniem do głębokiego zjednoczenia z Jezusem Hostią poprzez adorację Najświętszego Sakramentu w duchu uwielbienia i dziękczynienia zgodnie z charyzmatem naszego zakonu.

 

Warunki przyjęcia:

– pragnienie życia ukrytego w klauzurze i predyspozycje do życia wspólnotowego,

– wiek 18 lat, powyżej 35 roku życia potrzebna zgoda całej wspólnoty

– zdrowie fizyczne i psychiczne potrzebne w naszym życiu,

– każde powołanie rozeznawane jest indywidualnie.

 

Rekolekcje i dni skupienia

Dla dziewcząt rozeznających swoją życiową drogę organizujemy rekolekcje powołaniowe w okresie wakacji.

Zapraszamy także na indywidualne dni skupienia.

Harmonogram tych dni obejmuje przede wszystkim: Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, jest także możliwość indywidualnej rozmowy z siostrą Mistrzynią nowicjatu.