Msza św. prymicyjna Neoprezbitera z diecezji pelplińskiej

W pierwszy czwartek lipca (04.07), z Bożej Opatrzności, mogłyśmy uczestniczyć w jeszcze jednej Mszy św. prymicyjnej. Tym razem przybył do nas Neoprezbiter z diecezji pelplińskiej – ks. Arkadiusz Pałys. W tym roku, w tej sąsiedniej diecezji, wyświęconych zostało dwóch nowych kapłanów i właśnie jeden z nich zwrócił się do nas prośbą, czy może u nas także odprawić swoją Mszę św. prymicyjną – jako, że poznał naszą siostrę, s. M. Patrycję.

W swoim krótkim kazaniu, ks. Arkadiusz zwrócił uwagę na znaczenie zakonów klauzurowych, które nazwał „płucami każdej diecezji”. Młody kapłan podkreślił, jak ważnym są one miejscem i jak cenna jest modlitwa w intencji powołanych i nowych powołań. Nawiązując zaś do Ewangelii dzisiejszego dnia, ksiądz mówił, że nigdy nie jesteśmy sami – choć wielu uważa, że są sami, ale tak nie możemy mówić –  i nigdy nie powinniśmy wątpić we wszechmoc Boga, którą właśnie ilustruje ta ewangeliczna scena uzdrowienia paralityka – dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Na koniec Neoprezbiter udzielił nam swojego błogosławieństwa, a po Eucharystii spotkałyśmy się z nim w rozmównicy, by podziękować za dar Eucharystii, zapewnić o pamięci w modlitwie i  złożyć serdeczne życzenia wytrwania na tej pięknej drodze – aby zawsze był kapłanem według Serca Jezusowego, miłym Panu i otoczonym opieką Maryi.